Utbildningar

Home/Utbildningar
Utbildningar 2017-01-26T08:45:17+00:00

Allt inom Brand- och Sjukvårdsutbildning

Vi har valt att fokusera vår utbildningsverksamhet inom två områden. Vi erbjuder en skräddarsydd sjukvårdsutbildning eller brandutbildning. För att göra det enkelt för Er har vi satt ihop olika paketlösningar som sedan kan anpassas för just Era behov och önskemål.

Det är viktigt att man ringer 112 och larmar vid ett hjärtstopp där alltså både andningen och blodcirkulationen inte längre fungerar, så att ambulans är på väg i ett tidigt skede, därefter påbörjar man Hjärt-lungräddning, så kallat HLR. Genom att utföra Hjärt-lungräddning ser man till att bl a hjärtmuskeln syresätts och man behåller den elektriska aktivitet i hjärtat som är en förutsättning för att senare kunna ge elchocker med en hjärtstartare. Man kan alltså säga att när man komprimerar pumpar man runt blodet i kroppen som syresätter kroppens celler så att de inte dör. Det är speciellt viktigt att syresätta hjärnans celler.

Här kan du läsa mer om vår utbildning i Hjärt-lungräddning.

Alla medarbetare på arbetsplatsen ska kunna basal Hjärt-lungräddning / HLR. Sedan några år tillbaka ändrade HLR-rådet sina riktlinjer och numera ingår det också en snabbkurs i hur man använder hjärtstartare i den vanliga HLR-utbildningen. När Ni tagit beslutet att införskaffa en defibrillator / hjärtstartare genom oss ska 3-6 personer på arbetsplatsen dessutom utbildas i D-HLR vilket är en fördjupningskurs i Hjärt-lungräddning med defibrillator. Vilka av Er som ska gå denna fördjupningskurs väljer Ni själva efter de förutsättningar som finns just hos Er.

Här kan du läsa mer om vår utbildning i D-HLR.

Första Hjälpen för barn och Barn-HLR är en utbildning i akut omhändertagande och akutsjukvård som riktar sig till alla som har barn omkring sig, till exempel en personalgrupp inom skola, förskola eller övrig barnomsorg eller barnvakter, föräldrar och mor-farföräldrar.

Här kan du läsa mer om vår utbildning i B-HLR.

Vår utbildning i Första hjälpen, eller akut omhändertagande, riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar eller organisationer. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet vid en nödsituation och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7

Här kan du läsa mer om vår utbildning i Första Hjälpen / L-ABC

Syftet med brandskyddsutbildning är att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning för att på företaget skapa en högre beredskap inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

Här kan du läsa mer om vår brandskyddsutbildning.

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Svensk Brand- och Sjukvårdsutbildning AB erbjuder kurser i Heta Arbeten.

Här kan du läsa mer om vår utbildning i Heta Arbeten

Kursen Hjälp på väg är en hel utbildningsdag för max 15 personer med inriktning mot första hjälpen, organisation och agerande på trafikolycksplats samt brandkunskap vid trafikolycksplats. Denna utbildning är en av Vägverkets s.k. kravkurser och riktar sig mot alla som arbetar på eller vid sidan av en väg.

Här kan du läsa mer om vår utbildning i Hjälp på väg

Vår utbildningsfilosofi

Den röda tråden i vår utbildningsverksamhet baseras på vår utbildningsfilosofi som vi tycker är viktig, speciellt när det handlar om att lära ut att rädda liv. Kunskap att rädda liv är vår slogan och filosofi. Hjärt-lungräddning kan verka enkelt när man övar på en docka under överseende av en instruktör i en trygg miljö. Men det är något helt annat att ställas inför den situationen på riktigt. Med kunskap, erfarenhet, kvalité och pedagogik skapar vi de bästa förutsättningarna för Dig som går våra kurser – att känna sig tillräckligt trygg och förbered att möta en nödsituation.

Alla år inom räddningstjänsten där vi vid många tillfällen jobbat med drabbade i alla slags miljöer i kampen mot klockan har gett oss något ovärderligt att förmedla vidare, erfarenhet. Det viktigaste är att göra någonting hellre än ingenting. Så brukar man säga. Och det stämmer. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi Er att klara av en nödsituation. Med vår kvalité på övningar och utrustning och vår pedagogik ser vi till att Ni får de bästa förutsättningarna att klara av den.

Varför välja oss

  • Vi har tillsammans stor erfarenhet inom brand och räddning
  • Vi är av Svenska HLR-Rådet certifierade huvudinstruktörer i V-/D-/B-HLR
  • Vi tror på kvalité. Vi vet vad som krävs vid en akut situation
  • Vi baserar våra utbildningar och övningsscenarier från verkliga händelser
  • Vi sätter Era önskemål i fokus och skräddarsyr en utbildning efter Era behov
  • Vi utbildar på Svenska Svenska och Engelska Engelska

Sagt om oss

Det var den bästa HLR-kurs jag har gått. Professionellt rakt igenom med instruktörer som hade glimten i ögat.
Lena, Hults skolverksamhet
Gav exempel från det verkliga livet. Tack för en jättebra utbildning!
Utvärderingssvar, Eksjö Gymnastiksällskap
Tack för givande utbildning. Ni får gärna använda oss som referens.
Veronica, Svenska Kyrkan Järfälla

Urval av kunder

Urval av våra kunder
Urval av kunder
Urval av kunder