Hjälp på väg

Home/Hjälp på väg
Hjälp på väg 2017-01-26T08:45:06+00:00

Utbildning i Hjälp på väg

Utbildning i Hjälp på väg riktar sig i första hand till människor som har vägen som arbetsplats. Allt ifrån taxichaufförer till arbetstagare inom vägarbetsbyggen. Kursen kan även inriktas mot övriga företag och branscher som vill ha en bred och komplett utbildning då samtliga grenar ingår: Hjärt-Lungräddning, Brandskydd och Första Hjälpen.

Kursbeskrivning

Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.

Upplägg och mål med utbildningen

Utbildningen blandas med teori och praktiska övningar. En specialutbildad lärare inom brand och räddning leder utbildningen.

Målet med utbildning i Hjälp på väg är att alla som deltar ska kunna hantera en nödsituation och att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.

All övningsmaterial som används under utbildningen ingår.

Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett certifikat. Rekommendationen från Trafikverket är att alla som jobbar på eller vid en väg ska gå denna kurs vart femte år. Nyanställda ska enligt lag gå den. (AFS 1999:7).

Antal deltagare/kurs

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

Heldag. (8 timmar)

Kurspris

19.995 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår i priset.

Studieplan

Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och förutsättningar Ni har på Er arbetsplats eller förening. Allt studiematerial står vi för.

Första hjälpen

 • Skapa fria luftvägar och varför
 • Stabilisera hals och ryggkotpelare
 • Placera en medvetslös i stabilt sidoläge
 • Ge mun-till-mun-andning vid andningsstopp, med och utan pocketmask/andningsskydd
 • Utföra ”Heimlich manöver” när någon satt i halsen
 • Lägga tryckförband vid blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Behandling av brännskada
 • mm.

Organisation och handling på olycksplats

 • Larmkedjan vid olyckor – hur man jobbar i blåljusorganisationerna
 • Larma SOS (ringa 112)
 • Förflyttning av en skadad vid livsfarligt läge
 • Veta när och hur man tar av en mc-hjälm
 • mm.

Brandkunskap

 • Medvetenhet om riskerna vid en brand
 • Förebygga brand vid olyckor
 • Få kunskap om vikten av en snabb och säker utrymning ur fordon vid livsfarligt läge
 • Få kännedom av olika typer av brandsläckare – pulver, skum och koldioxid – samt kunna hantera dessa vid både kall och varm brand
 • mm.

Hjärt-Lungräddning

 • Genomgång av Hjärt-Lungräddning i Sverige, HLR-rådet och aktuell statistik för regionen
 • Genomgång av handlingsplan vid HLR
 • Genomgång av larmrutiner på Er arbetsplats, organisation eller förening
 • Genomgång av larmkedja (SOS-Räddningstjänst-Ambulans)
 • Livsfarligt läge
 • Kontroll av medvetande och andning
 • Ta hand om medvetslös person, öppna luftvägen samt placera i stabilt sidoläge
 • Grundläggande teknik vid HLR
 • Träna på Hjärt-lungräddning
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Genomgång av AED-Hjärtstartare

Praktiska moment

Allt som står i studieplanen gås igenom teoretiskt innan kursdeltagarna övar på det praktiskt. De praktiska momentet genomförs som realistiska insatsövningar där alla kursdeltagare får tillfälle till övning av ovanstående moment.