Heta Arbeten

Home/Heta Arbeten
Heta Arbeten 2017-01-26T08:45:07+00:00

Utbildning i Heta Arbeten

Kursen Heta Arbeten riktar sig i första hand till arbetstagare med arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. Exempel på heta arbeten är svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning och takarbete.

Kursbeskrivning

Utbildning i Heta Arbeten är en heldagsutbildning med både teori och praktiska övningar. De praktiska momenten utförs i våra utbildningslokaler på Förrådsgatan 5, Eksjö. Den teoretiska delen har bi lagt på en annan plats där lunch och fika ingår i priset för alla deltagare.

Vi som arrangör är godkänd av Brandskyddsföreningen Sverige och vi har instruktörer med den kompetensnivå som Utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på. Vi har mångårig praktiskt erfarenhet inom räddningstjänsten.

Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett certifikat. Giltighetstiden på certifikatet är 5 år.

Upplägg och mål med utbildningen

Kursens målsättning är att ge kursdeltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid Heta Arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud. Varje deltagare som går kursen ska efter avslutad utbildning kunna hantera brandredskap och förebygga brand. Man ska även lära sig och förstå ansvar och regler som är kopplade till Heta Arbeten.

Allt utbildningsmaterial ingår. Vi håller med allt övrigt material som används under utbildningen.

Antal deltagare/kurs

För att genomföra utbildningstillfälle krävs minst 12 deltagare. Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Kurslängd

Heldag. (8 timmar)

Kurspris

2.495 kr exkl. moms per person. (Lunch och fika ingår till alla kursdeltagare.)

Studieplan

Kursinnehåll

  • Ansvarsfrågor
  • Säkerhetsregler
  • Grundläggande brandskydd
  • Lagar och förordningar
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk förevisning av brand i gasol
  • Praktiskt handhavande av släckutrustning (olika typer av handbrandsläckare)
  • Brand i kläder
  • Brand i bil
  • mm.