Defibrillator-HLR

Home/Defibrillator-HLR
Defibrillator-HLR 2017-01-26T08:45:08+00:00

Utbildning i D-HLR

Kursen är en fortsättningskurs på Vuxen-HLR med Hjärtstartare. Den riktar sig till företag, föreningar, organisationer och privatpersoner som vill öka kompetensen i Hjärt-Lungräddning.

För att gå denna utbildning måste du det senaste halvåret ha genomgått utbildning i Vuxen-HLR med Hjärtstartare. Du måste även ha genomgått en kort webbutbildning på HLR-rådets hemsida med godkänt resultat som du sedan delger en av våra instruktörer. Boken till denna webbutbildning kan du låna av oss.

Kursbeskrivning

I denna fördjupningskurs i Hjärt-Lungräddning fokuserar vi på hur en Hjärtstartare fungerar samt på livräddarens teknik vid HLR och flerlivräddarscenarion.

Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett kompetenskort i D-HLR. Enligt Svenska HLR-rådets kvalitetspolicy rekommenderas repetition av denna utbildning en gång om året. Repeterar man inte utbildningen minst en gång per år måste man gå om grundkursen.

Upplägg och mål med utbildningen

En deltagare som genomgått Vuxen-HLR med Hjärtstartare ska våga och klara av att genomföra HLR. En deltagare som genomgått utbildning i D-HLR ska känna sig så säker att den ska kunna ansvara för Hjärtstartaren vid skarp HLR och kunna styra insatsen. Deltagaren ska också förstå och kunna använda sig av flerlivräddarteknik vid skarp HLR.

Den D-HLR-instruktör som kommer till Er från oss är välutbildad och rutinerad med yrkeserfarenhet räddningstjänst och akutsjukvård. Vi har också med oss en riktig övningsdefibrillator Ni får träna med samt ett antal dockor. Vår övningsdefibrillator är en exakt kopia av Er hjärtstartare så att ni kommer känna Er väl förtrogna med just Er modell. Efter denna kurs kommer Ni känna er bekväma med att hantera Er hjärtstartare.

All övningsmaterial som används under utbildningen ingår.

Antal deltagare/kurs

6 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

2-3 timmar. Kursen kan kombineras med andra utbildningar.

Kurspris

2.495 kr exkl. moms. Max 6 personer per utbildningstillfälle.

Kombinera och skräddarsy utbildning

Alla utbildningar som inte är heldagsutbildningar går att kombinera med varandra. I priset ingår då lunchbuffé och fika för samtliga deltagare.

Vill Ni skräddarsy eller kombinera olika utbildningar lämna Ni en kravlista med mål och behov som vi diskuterar fram gemensamt innan vi ger en offert. Att tillsammans med oss skräddarsy en utbildning och få offert kostar ingenting.

Studieplan

Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och förutsättningar Ni har.

Förkunskaper/Förberedelser

 • Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)
 • Läst in kursbok i D-HLR
 • Genomgått webbutbildning på HLR-rådets hemsida. Godkänt resultat ska skickas till oss innan utbildning alternativt skriva ut och ta med till vår utbildning

 

Kursinnehåll

 • Test av HLR-teknik (OBS! Krav på godkänd HLR teknik)
 • Genomgång av handlingsplan vid D-HLR
 • Genomgång av larmrutiner på Er arbetsplats eller förening
 • Genomgång av larmkedja (SOS-Räddningstjänst-Ambulans)
 • Vikten av tidig defibrillering
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Att använda en hjärtstartare – hur fungerar den?
 • Teamträning
 • Säkerhetsaspekter
 • mm.