Project Description

Hjärtstartare hos Internet Border TechnologiesInternet Border Technologies är ett företag i Stockholm som satsar på sin personals säkerhet. Svensk Brand- och Sjukvårdsutbildning var under eftermiddagen där och levererade en hjärtstartare och hjälpte till med installation och placering av denna.

Då personalen redan var utbildade i Vuxen-HLR med hjärtstartare kunde SBSU istället utbilda ett antal utvalda ur personal i D-HLR. Fokus låg på den hjärtstartare som företaget investerat i, arbetsplatsens olika risker samt en mer djupgående kurs i Hjärt-Lungräddning och tvålivräddar-scenarion.