Project Description

Vi har varit på Bruzaholms Bruk och genomfört utbildning i Vuxen-HLR med Hjärtstartare. Vi tackar samtliga anställda för ett gott deltagande!