Service av hjärtstartare

Home/Service av hjärtstartare
Service av hjärtstartare 2017-01-26T08:45:03+00:00

Service av hjärtstartareDå Ni köper eller hyr/leasar hjärtstartare av Svensk Brand- och Sjukvårdsutbildning ingår det alltid fri support och rådgivning i ett år. Vill man känna sig extra trygg finns också möjlighet att teckna serviceavtal som gäller service av hjärtstartare.

En hjärtstartare kräver idag normalt sett inte mycket underhåll. Det finns automatiska självtester som genomförs och beroende på modell indikerar hjärtstarten genom någon form av felmeddelande att något behöver åtgärdas. Trots det är det viktigt att känna sig trygg med sin hjärtstartare. När olyckan är framme så måste och ska den fungera. Vi ser till att de gör det.

I vårt serviceavtal finns följande punkter:

Fri telefonsupport och rådgivning

Tillgänglig under kontorstid (vardagar kl 8.00 – 17.00). Vi svarar på frågor om installation, handhavande, eventuella felmeddelanden, återställning efter användning i skarpt läge och reservdelsfrågor. Vi ger också råd om lämplig utbildning.

Fabriksgaranti och lånehjärtstartare

Alla nya hjärtstartare levereras med fabriksgaranti. Beroende på modell gäller garantin i upp till åtta år. Om Er hjärtstartare skulle behöva service inom garantin erbjuder vi alltid lånehjärtstartare medan ärendet utreds och under servicetiden, detta för att ni inte ska vara utan hjärtstartare.

Genomgång och kontroller

I vårt serviceavtal kan man välja kvartal, halvårs eller helårskontroller. Vi gör en även en underhållsrapport till Er. Genomgång och kontroll av hjärtstartaren sker på plats. Vi håller koll på hjärtstartarens batterier och elektroder och Ni kan känna Er säkra på att hjärtstartaren fungerar när den väl behövs.

Vi erbjuder även lånehjärtstartare om hjärtstartaren behöver service på annat ställe.

Byte av elektroder och batteri ingår i servicen, kostnaden för elektroder och batterier står Ni för, vi byter och ser till att de fungerar.

Vi byter även elektroder efter skarp användning och hjälper Er att få ut data, beroende på modell, utan extra kostnad. Kostnad för inköp av elektroder står Ni för.

Vid en kontroll går vi igenom hjärtstartarens komponenter och ser till att den fungerar felfritt vid eventuell skarp användning.