Hjärtstartare PHILIPS HeartStart FRx

Home/Hjärtstartare PHILIPS HeartStart FRx
Hjärtstartare PHILIPS HeartStart FRx 2017-01-26T08:45:12+00:00

PHILIPS HeartStart FRx

Hjälper dem som kommer fram först

PHILIPS HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom inbyggda självtester säkerställs att enheten är färdig att användas vid behov till ett minimum av underhåll. Den är billig i drift men samtidigt pålitlig. HeartStart FRx är en hjärtstartare som bland annat räddningstjänsten använder.

Förbättringar i HeartStart FRx

Trådlös dataöverföring och konfiguration av Heartstart FRx ger en mobil och trådlös lösning för datahantering med hjälp av handburna palmOne samt datorer. (Kräver palm OS 5.0) Apparaten har en infraröd dataport för enkel sändning av information. Förändring av HeartStart FRx-inställningarna finns palmOne konfigurationsverktyg (tillval) samt en PC-lösning. Föranslutna SMART II elektroder. En elektrodstorlek för alla patienter, vuxna och barn. Föranslutna till Heartstart FRx för enkel användning i det kritiska läget och sparar därigenom tid.

Barnnyckel för spädbarn/barn

När nyckeln för spädbarn/barn (tillval) sätts i HeartStart FRx anpassar sig FRx för användning på de yngsta patienterna. Energin reduceras till en lämplig nivå och HLR-uppmaningarna ändras till rekommendationer för barn och elektrodikonerna blinkar för att visa korrekt placering av elektroderna för barn och nyfödda. Funktionen är pålitlig och du sparar tid du annars hade förbrukat vid byte av elektroder.

HLR-instruktion

  • Om det bli nödvändigt med HLR, vägleder PHILIPS HeartStart FRx livräddaren som om en instruktör stod bakom axeln och talar om steg för steg hur livräddaren ska göra.
  • Enligt de senaste riktlinjerna har även erfarna första-hjälpen-givare stor nytta av detta värdefulla verktyg som återspeglar den senaste vetenskapen.
Beställ PHILIPS HeartStart FRx