Första Hjälpen / L-ABC

Home/Första Hjälpen / L-ABC
Första Hjälpen / L-ABC 2017-01-26T08:45:07+00:00

Utbildning i Första Hjälpen / L-ABC

Kursen i Första Hjälpen riktar sig i första hand till personal på företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar eller organisationer.

Denna kurs bör även privatpersoner gå.

Kursbeskrivning

I den här utbildningen lär vi ut hur man ger Första Hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 där Arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla utbildning och förutsättningar för sina arbetstagare att klara av en nödsituation och Första Hjälpen.

De instruktörer som utför utbildning i Första Hjälpen / L-ABC-utbildningen är certifierade HLR-instruktörer med erfarenhet från akutsjukvård och räddningstjänst. Innehåll och önskemål i denna utbildning anpassas efter varje arbetsplats.

Upplägg och mål med utbildningen

Utbildningens mål är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet vid en nödsituation. Utbildningen varvas av teori med praktiska övningar. Vid de praktiska övningarna fokuserar vi på att till exempel lägga förband och använda den utrustning som finns på Er arbetsplats. Det är även möjligt att vid önskemål lägga in en kort förevisning av hjärtstartare.

All övningsmaterial som används under utbildningen ingår.

Antal deltagare/kurs

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

2-3 timmar. Kursen kan kombineras med andra utbildningar.

Kurspris

6.000 kr exkl. moms, max 15 personer. Därefter tar vi 300kr exkl. moms per deltagare.

Kombinera och skräddarsy utbildning

Alla utbildningar som inte är heldagsutbildningar går att kombinera med varandra. I priset ingår då lunchbuffé och fika för samtliga deltagare.

Vill Ni skräddarsy eller kombinera olika utbildningar lämna Ni en kravlista med mål och behov som vi diskuterar fram gemensamt innan vi ger en offert. Att tillsammans med oss skräddarsy en utbildning och få offert kostar ingenting.

Studieplan

Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och förutsättningar Ni har.

Några exempel på avsnitt från utbildning i Första Hjälpen / L-ABC (andning, blödning, chock)

 • Prehospitalt Akut Omhändertagande
 • Genomgång av larmrutiner på Er arbetsplats eller förening
 • Genomgång av larmkedja (SOS-Räddningstjänst-Ambulans)
 • Kontroll av medvetande,andning och puls
 • Heimlich manöver, åtgärder vid andningsstopp/luftvägsstopp
 • Mun till munandning med, och utan, andningsmask
 • Stabilt sidoläge
 • Akuta sjukdomar (astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, stroke osv)
 • Blödningar, sår och klämskador
 • Brännskador
 • Cirkulationssvikt
 • Fallolyckor, nack, ryggskador
 • Förbandsteknik
 • Kort genomgång av hjärtstopp
 • Ögonskador
 • Förevisning av hjärtstartare
 • Cirkulationssvikt

Praktiska moment

Allt som står i studieplanen gås igenom teoretiskt innan kursdeltagarna övar på det praktiskt. De praktiska momentet genomförs som realistiska insatsövningar där alla kursdeltagare får tillfälle till övning av ovanstående moment.

Vid alla våra utbildningar använder vi alltid korrekt material för att simulera en skarp händelse.