Barn-HLR / Första Hjälpen för barn

Home/Barn-HLR / Första Hjälpen för barn
Barn-HLR / Första Hjälpen för barn 2017-01-26T08:45:08+00:00

Utbildning i B-HLR / Första Hjälpen för barn

Första Hjälpen för barn och Barn-HLR är en utbildning i akut omhändertagande och akutsjukvård som riktar sig till alla som har barn omkring sig, till exempel en personalgrupp inom skola, förskola eller övrig barnomsorg eller barnvakter, föräldrar och mor-farföräldrar.

Första Hjälpen för barn

Den här utbildningen ger dig kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar akuta skador i yngre åldersgrupper, vi lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder då barn till exempel drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet .

Kursen i barnolycksfall innehåller L-ABC (andning, blödning, chock) och Hjärt-lungräddning / HLR. Vi tar även upp övriga avsnitt i barnolycksfall och första hjälpen beroende på utbildningstiden som att sätta i halsen, allergier, brännskador, diabetes, drunkning, epilepsi, fallolyckor, förgiftningar, hjärnskakning, klämskador, kramper, krupp, sårskador och så vidare. Första Hjälpen-utbildningen kan anpassas efter deltagarnas önskemål och de risker man har på hemmaplan.

Barn-HLR

Den här utbildningen innehåller teori med praktiska övningar på riktiga barndockor i åldrarna baby, förskole- och skolbarn. Man kan även göra ett så kallat Homeparty av denna utbildning. Vi kommer hem till Er. Man bör då vara minst 8-10 personer och kostar 250:- per person, och värdparet betalar ingenting.

Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett kompetenskort i B-HLR. Enligt Svenska HLR-rådets kvalitetspolicy rekommenderas repetition av denna utbildning en gång om året. Repeterar man inte utbildningen minst en gång per år måste man gå om grundkursen.

Antal deltagare/kurs

8-10 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

3 timmar

Kurspris

375 kr exkl. per person för momsberättigande verksamheter.

Pris för Homeparty: 8-10 personer och kostar 250 kr per person inkl., värdparet betalar ingenting.