Brandskyddsutbildning

Home/Brandskyddsutbildning
Brandskyddsutbildning 2017-01-26T08:45:06+00:00

Brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning riktar sig till alla, såväl företag och organisationer som privatpersoner. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 där Arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla utbildning och förutsättningar för sina arbetstagare att klara av en nödsituation och Första Hjälpen.

Kursbeskrivning

Deltagaren får grundläggande kunskap i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och kan agera snabbt kan du förhindra en brand eller bromsa brandförloppet.

Upplägg och mål med utbildningen

Målet i vår brandskyddsutbildning är att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning för att på Ert företag, organisation eller förening skapa en högre beredskap inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

I kursen kan du bland annat få lära dig hur brand uppstår och vilka risker som finns i din miljö. Utöver det får du även lära dig hur du varnar andra, räddar nödställda och larmar 112.

All övningsmaterial som används under utbildningen ingår.

Antal deltagare/kurs

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

2-3 timmar. Kursen kan kombineras med andra utbildningar.

Kurspris

8.000 kr exkl. moms, max 15 personer. Därefter tar vi 300kr exkl. moms per deltagare.

Kombinera och skräddarsy utbildningar

Alla utbildningar som inte är heldagsutbildningar går att kombinera med varandra. I priset ingår då lunchbuffé och fika för samtliga deltagare.

Vill Ni skräddarsy eller kombinera olika utbildningar lämna Ni en kravlista med mål och behov som vi diskuterar fram gemensamt innan vi ger en offert. Att tillsammans med oss skräddarsy en utbildning och få offert kostar ingenting.

Studieplan

Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och förutsättningar Ni har på Ert företag.

Lagstiftning och SBA

 • Lagstiftningar
 • Lagen om skydd mot olyckor – LSO
 • Genomgång av larmrutiner och handlingsplan på Er arbetsplats eller förening

Brandkunskap

 • Hur uppstår en brand – ”Brandtriangeln”
 • Brandförlopp
 • Bedömningar
 • Agerande
 • Genomgång av olika släckredskap samt de som finns på Er arbetsplats eller förening

Brandförebyggande åtgärder

 • Brandrisker
 • Brandorsaker

Byggnadstekniskt brandskydd

 • Brandceller
 • Utrymningsvägar

Larmvägar

 • Brandvarnare/Utrymningslarm
 • Larmning 112
 • Automatiskt brandlarm
 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Praktiska moment

 • Praktisk handhavande med brandsläckare
 • Förevisning med kokkärl
 • Släckning av brand i kläder i olika situationer